City Broker Sp. z o.o.

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem. Ponad 20 letnie doświadczenie. 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych klientów.

Jesteśmy Spółką brokerską powstałą w 2000 roku. Priorytetem w podejmowanych przez nas działaniach jest wszechstronne wsparcie Klienta w jego sprawach ubezpieczeniowych, przy zapewnieniu gwarancji przestrzegania rygorystycznych procedur obiegu informacji, ochrony i archiwizacji całościowej dokumentacji ubezpieczeniowej.

W latach 2001-2018 zarządzający ryzykiem Miasta Poznania – w tym czasie przygotowaliśmy kilkaset procedur zamówień publicznych, a oraz zlikwidowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy szkód dla  ponad 300 jednostek organizacyjnych Miasta.

Z usług serwisu brokerskiego świadczonego przez spółkę korzystają jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, jednostki służby zdrowia oraz firmy prywatne.

Majątek naszych Klientów, jaki jest nam powierzany do obsługi brokerskiej wynosi ok. 17 mld zł rocznie

Spółka zatrudnia licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, specjalistów w zakresie obsługi ubezpieczeniowej podmiotów sektora publicznego i prywatnego, oraz specjalistów ds. likwidacji szkód posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie.

Do obsługi szkód spółka posiada autorski System Brokerskiej Obsługi Szkód. Osoby zajmujące się zgłaszaniem szkód u naszych Klientów otrzymują login i hasło i za pomocą tego programu odbywa się cały proces zgłoszenia i likwidacji szkód.

Obsługę prawną firmy i podmiotów obsługiwanych przez spółkę City Broker w zakresie problematyki ubezpieczeniowej, zapewnia działająca od wielu lat i znana nie tylko na rynku poznańskim Kancelaria Adwokacka prof. dr hab. Andrzeja Kocha.

Usługa serwisu brokerskiego (w tym wszelkie wyżej wymienione czynności) jest dla Klienta bezkosztowa.  Broker nie jest wynagradzany przez Klienta, tylko przez zakład ubezpieczeń, w którym aranżowana jest dana umowa ubezpieczenia.

Działania City Broker sp. z o.o. w ramach umowy serwisu brokerskiego dla obsługiwanych podmiotów:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę ryzyk istniejących u Klienta, jak również wybór metod transferu ryzyk,
 • rozeznanie potrzeb ubezpieczeniowych Klienta przy uwzględnieniu specyficznych cech jego działalności,
 • przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego, którego celem jest ocena aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym,
 • analiza czynników wpływających na optymalizację wydatków związanych z zakupem usługi ubezpieczeniowej.
 • przygotowywanie i negocjowanie indywidualnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego,
 • opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – jeżeli Podmiot  zobligowany jest  do stosowania PZP
 • tworzenie niestandardowych warunków umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klienta,
 • szacowanie kosztów zawarcia kompleksowego programu ubezpieczeniowego.

Zawieranie i obsługa ubezpieczeń

 • pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń (likwidacja szkód),
 • obsługa roszczeń kierowanych do Klienta,
 • doradztwo prawno-ubezpieczeniowe, współpraca z radcami prawnymi Klienta,
 • stała opieka nad całością portfela polisowego,
 • monitoring terminowych płatności rat i wznowień umów ubezpieczenia
 • szkolenia dla pracowników naszych Klientów z problematyki ubezpieczeniowej oraz zgłaszania szkód.

 

W ramach obsługi brokerskiej zajmujemy się wszystkimi rodzajami ubezpieczeń, w tym między innymi:

– ubezpieczeniami majątkowymi,

– ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej,

– ubezpieczeniami środowiskowymi,

– ubezpieczeniami D&O,

– ubezpieczeniami pojazdów,

– ubezpieczenia cyber,

– ubezpieczeniami osobowymi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej (w tym ubezpieczeniami szkolnymi),

– ubezpieczeniami na życie,

– ubezpieczeniami medycznymi,

– PPK

– gwarancjami ubezpieczeniowymi.